Χρόνια Πολλά μαμά!
Τα νήπια του 2 Νηπ/γείου Κομοτηνής (2ο τμήμα) ζωγραφίζουν και εύχονται στη μαμά τους για τη γιορτή της