Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω;
Μειονοτικό Σχολείο Δοκού - Σχ. Έτος 2016-2017 Α τάξη