Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Συνεργασία Νηπιαγωγείου Φαναρίου (Α-Θ), Κλασσικού Τμήματος (Ι- Π) και 1ου Ολοήμερου Τμήμ. (Ρ-Ω) 10ου Νηπιαγωγ.Κομοτηνής