Η κυρά Καλή, η κυρά Κακή, οι 12 μήνες και οι 4 εποχές
Πρόκειται για συνεργατική διασκευή του αντίστοιχου παραμυθιού από τα παιδιά του 2 νηπιαγωγείου Κομοτηνής