ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΕΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΙΕΣ ΤΟΥΣ.
comments powered by Disqus