Rositsa Mineva
Follow
Followers: 5
Likes: 2
Views: 637
Copy correct test 3 - 4th grade
сверете данните от вашия тест с изнесените данни, изчислете общия брой точки и се самооценете по дадената скала
Rositsa Mineva
Подготовка за тест 4 (трети клас)
6 упражнения - часове,телевизионни програми, дни от седмицата, предлози за време, словоред, отговори на въпроси.
Rositsa Mineva
Christmas cards
December activity - eTwinning project: Digital storytelling
Rositsa Mineva
December activity
project work; 'Wear the Peace - make a T-shirt'
Rositsa Mineva
Моята 2013 година / My 2013 year
..описана в 6 думи/ ...described in 6 words
Rositsa Mineva