Αισθάνομαι, αισθάνεσαι, αισθάνεται...
Λεξικό συναισθημάτων- Συνεργατική δημιουργία του 6ου νγείου Ηρακλείου Αττικής και του νγείου Απαλού Αλεξανδρούπολης