Άνοιξε το φως να επιστρέψουμε στον κόσμo.
Σκοπός της ιστορίας αυτής είναι να συστήσει στα παιδιά τα παλιά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι προγόνοι μας.