meme là gì? Có những loại meme nổi tiếng nào?
Meme được biến tấu với nhiều loại khác nhau như meme dạng chữ, meme truyện tranh hay meme chế hình vui nhộn. Meme là gì?