Sugar daddy la gi?
Sugar daddy và sugar baby hiện đang được xuất hiện nhiều trên mxh. Vậy 2 từ này có nghĩa là gì?