Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΠΙΤΣΑ
23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ